Program doučovania Spolu múdrejší 3 a Spolu úspešnejší 2 prostredníctvom externých doučujúcich

Program doučovania prostredníctvom externých doučujúcich bol ukončený.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. Nie všetky školy majú dostatok interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania.

Mapa najbližších kontaktov

Mapa všetkých doučujúcich, ktorí sú Vám aktuálne k dispozícii. Pokiaľ potrebujete pomoc s doučovaním, kliknite na mape na vhodného doučujúceho a oslovte partnerskú organizáciu s uvedeným kontaktom. Využite ich skúsenosti na konzultáciu a personálne kapacity pre doučovanie žiakov a žiačok. Mapa je stále aktualizovaná.

Podporné a sprievodné materiály

Čo je inklúzia
Akadémia mentálnych algoritmov
SMART ciele
Teach for Slovakia
Sociálne zručnosti
Akadémia mentálnych algoritmov
Vyhodnotenie doučovania
Teach for Slovakia
Výkon a motivácia doučovateľa
Akadémia mentálnych algoritmov

Kontakt

Štátny pedagogický ústav

Pluhová 8
831 03 Bratislava

+421 2 492 76 410
doucovanie@statpedu.sk